FANDOM


I Shall Have You in Costume! Cameramon's Halloween Scandal! is the Halloween episode of Digimon series Digimon Universe: Appli Monsters.

CastEdit

Seiyuu Character
Yumi Uchiyama Haru Shinkai
Kokoro Kikuchi Gatchmon
Makoto Furukawa Yuujin Oozori
Mai Fuchigami Ai Kashiki
Momo Ishibashi Sugar
Shinya Takahashi Store Clerk
Miho Wataya Girl
Minoro Suzuki High School Girl
Kenta Tanaka Man
Rie Takahashi Boy
Masaaski Ihara Man of Black Clothes
Hitoshi Bifu Caught-Up Old Man
Kousuke Okano Cameramon
Shiori Izawa Mienumon
Wataru Takagi Applidrive